22.03.17

«Наша спадщина», який проводиться у рамках Всеукраїнського патріотичного культурно-освітнього проекту «Всесвітня спадщина в руках молоді», що покликаний популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини.

«Наша спадщина», який  проводиться у рамках Всеукраїнського патріотичного культурно-освітнього проекту «Всесвітня спадщина в руках молоді», що покликаний популяризувати надбання національної та всесвітньої культурної спадщини.


1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс молодіжної творчості «Наша спадщина» (надалі Конкурс) є відкритим і проводиться як творче змагання молоді м. Києва та регіонів України.

1.2. Ініціаторами та організаторами Конкурсу є: Міжнародний фонд культурного співробітництва та Державна бібліотека України для юнацтва.

1.3. До організації Конкурсу можуть долучатися державні та недержавні установи, організації, фонди (в тому числі іноземні); засоби мас-медії з метою висвітлення Конкурсу.

1.4. У Конкурсі беруть участь: поети, письменники, художники, майстри та аматори декоративно-ужиткового мистецтва тощо; учнівська (особливо учні з класів асоційованих шкіл ЮНЕСКО), студентська та робітнича молодь; дослідники історико-культурної, природної та нематеріальної спадщини України.

1.5. Вікова категорія молоді – 14-30 років незалежно від расової, релігійної та соціальної приналежності.

2. Мета і завдання Конкурсу Конкурс проводиться з метою:
2.1. Підвищення культурного рівня молоді, формування шанобливого ставлення до всесвітньої, національної спадщини та української мови.

2.2. Виховання патріотизму на підґрунті вивчення національних традицій та позитивних прикладів з історії українського народу.

2.3. Забезпечення взаємодії та співпраці між державними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, установами та навчальними закладами. Завданням Конкурсу є: виявлення творчих здібностей та залучення молоді до творчої діяльності та активної участі у культурному житті держави.3. Організація Конкурсу
3.1. Організація та проведення Конкурсу покладається на Міжнародний фонд культурного співробітництва та Державну бібліотеку України для юнацтва (м. Київ, просп. Голосіївський,122, тел./факс.: 044-257-5334, е-пошта: inform.4uth@gov.ua).

3.2. Організатори Конкурсу створюють Оргкомітет та Журі.

3.3. Координаційні і методичні заходи щодо проведення Конкурсу здійснює Державна бібліотека України для юнацтва, а саме: – координує підготовку і проведення Конкурсу; – надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу; – доводить інформацію про оголошення, перебіг і підсумки Конкурсу до громадськості через ЗМІ та соціальні мережі.

4. Умови проведення Конкурсу
4.1. Тематика Конкурсу – «Культурна і природна спадщина України».

4.2. Конкурс проводиться у 5 номінаціях:
1. Малюнок/Картина: «Моя мальовнича Україна» (формат малюнку/картини А4, А3).
2. Вироби народного промислу: «Рукотворні скарби» (кераміка, природний матеріал, витинанка, розпис на склі тощо).
3. Вишивка «Полотно життя» (рушник, сорочка, скатертина, серветка тощо).
4. Писанка «Кольорова Україна».
5. Твір «Наша мова калинова» (власний: вірш, проза, есе, нарис тощо). Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 0,2 умовних друкованих аркуша або 5 аркушів формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.5, поля стандартні).

4.3. Учасники заповнюють заявку-анкету: – ПІБ учасника (повністю) або назва колективу (ПІБ та кількість учасників); – дата народження; – навчальний заклад : факультет, курс, клас; – місце роботи; – домашня адреса, контактний телефон; – ПІБ викладача (майстра, керівника) та їх контактний телефон; – назва номінації.

4.4. В кожній номінації обираються три призові місця.

4.5. Оргкомітет (в регіонах) повідомляє учасників про результати Конкурсу та надає інформацію у КЗ «Обласна бібліотека для юнацтва» Житомирської обласної ради.

4.6. Етапи проведення Конкурсу, терміни та оцінювання: – Перший етап (обласний, районний, міський, сільський ). Жовтень 2016– березень 2017 р. –
            -   Фінал. квітень 2017 р.
            -   Роботи надіслати до Оргкомітету КЗ «Обласна бібліотека для
                 юнацтва» Житомсирської обласної ради до 15 квітня
                 2017 року.
4.7. Кращі роботи за результатами оцінки Оргкомітету презентуються 26 травня 2017 р. У ДБУ для юнацтва.

4.8. Всі витрати пов’язані з участю у Конкурсі – за власний рахунок або сторони, яка їх відряджає.

5. Функціональні обов’язки журі та нагородження переможців.
5.1. З метою різностороннього та об’єктивного оцінювання учасників Конкурсу та визначення переможців створюється компетентне журі з 5-7 осіб.

5.2. Оцінювання відбувається за такими критеріями: змістовність, оригінальність ідеї, естетичність роботи, майстерність виконання. Максимальний бал за кожним критерієм – 5 балів.

5.3. Журі визначає переможців у 5-ти номінаціях (по три призові).

5.4. Учасники та переможці Конкурсу будуть запрошені до м. Києва 26 травня 2017 р. на церемонію нагородження.

5.5. Учасники і переможці Конкурсу отримають почесні грамоти, подяки та подарунки від організаторів.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Протокол
Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу
«Видання року ОБЮ, ОБМ»


  Присутні:

Таранюк Г.О., директор  обласної бібліотеки для юнацтва Житомирської обласної ради;
Кирилюк А.Г., заступник директора обласної бібліотеки для юнацтва Житомирської обласної ради;
Артеменко Л.І., завідуюча науково-методичного  відділу обласної бібліотеки для юнацтва Житомирської обласної ради;
Криницька А.М., завідуюча відділу  абонементу обласної бібліотеки для юнацтва Житомирської обласної ради;
Вакуліч Т.М., завідуюча редакційно-видавничого сектору обласної бібліотеки для юнацтва Житомирської обласної ради.
Порядок денний:
Визначення переможців  І обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Видання року ОБЮ, ОБМ».
У 2016 р. Державна бібліотека України для юнацтва оголосила про проведення Всеукраїнського конкурсу «Видання року ОБЮ, ОБМ».
Обласна бібліотека для юнацтва Житомирської обласної ради долучилася до проведення конкурсу: до кожної районної бібліотеки було надіслано Положення про  Всеукраїнський конкурс «Видання року ОБЮ, ОБМ», у якому зазначені умови участі та порядок проведення І обласного туру.
За умовами конкурсу до обласної бібліотеки для юнацтва надійшло 17 видань із 6 районів Житомирської області:
  • у номінації «Методичний матеріал»     -    8 видань;
  • у номінації «Інформаційний вісник»    -    2 видання;
  • у номінації «Дайджест»                         -    3 видання;
  • у номінації «Бібліографічне видання» -   4 видання.
Журі конкурсу об’єктивно оцінило надіслані матеріали. При визначенні переможців враховувалися: творчий підхід, креативність в оформленні роботи, оригінальність, змістовність у поданні матеріалу.
Відповідальність за проведення організаційно-методичної роботи у регіонах покладалася на районні та міські ЦБС.  Журі проаналізувало заявки та видання, подані ними на розгляд. Слід зазначити, що ці матеріали, у більшості випадків, не відрізнялися високим рівнем: одні видання не відповідали зазначеним формам та номінаціям; інші були випущені в 2016 році і не розглядалися журі, оскільки, згідно з Положенням про Конкурс, до участі в ньому допускалася лише видавнича продукція 2015 року; у деяких роботах містилися помилки. Виникли також питання щодо наявності авторських майнових прав на подані матеріали.
Разом із тим, цілий ряд видань охарактеризувався актуальністю, гарним дизайнерським оформленням, високим професійним рівнем. Оригінальність, змістовність і доступність приємно вразили журі.
Враховуючи вищевикладене та керуючись Положення про Всеукраїнський конкурс « Видання року ОБЮ, ОБМ», що регулює порядок відзначення і нагородження переможців І обласного туру, журі Конкурсу ПОСТАНОВЛЯЄ визначити переможців Конкурсу І обласного туру:

І місце – Ємільчинська ЦРБ за видання «Бібліотечний простір» у  
               номінації   «інформаційний вісник»;

П місце – Малинська ЦРБ  за видання «Англійська мова – вікно у світ»
                 у номінації   «методичний  матеріал»;
Ш місце - Попільнянська ЦРБ за видання «Незламний співець 
                 епохи»(до 120-річчя   від дня народження
                 М.Т. Рильського,українського поета-земляка,
                перекладача, та політичного діяча) у номінації 
                «бібліографічне видання»
Бібліотеки-переможці конкурсу будуть відзначенні подяками, а роботи надруковані у бібліотечному щоквартальному віснику «Натхненні юністю»


Підписи: Голова журі                                                Г.О. Таранюк
                Члени журі                                                  А.Г Кирилюк
                                                                                     Л.І. Артеменко
                                                                                     А.М Криницька
                                                                                      Т.М. Вакуліч
                                           

Немає коментарів:

Дописати коментар